Via onderstaande links vindt u de Bijzondere Reglementen.

Eventuele wijzigingen zullen via het publicatiebord (Sportity) worden gepubliceerd.

Stichting Hellendoorn Rally

Postbus 107
7440 AC Nijverdal