Veiligheid

De Eurol Hellendoorn Rally bezoeken is natuurlijk een belevenis. Enthousiaste toeschouwers, snelle auto’s maken de Eurol Hellendoorn Rally tot een uniek evenement!

Veiligheid gaat hier altijd boven alles!

De proeven zijn zo ontworpen en opgebouwd dat u als publiek veilig kunt genieten van een weekend autosport. Hierbij geldt wel dat het opvolgen van aanwijzingen van herkenbare officials  ten alle tijden van het grootste belang is en blijft, zij staan er immers voor jouw veiligheid en een soepel verloop van het rally evenement.

Natuurlijk zijn de deelnemende wedstrijdauto’s het allerbelangrijkste. Daaromheen rijden nog een aantal organisatie-auto’s die voor het welslagen van de rally van belang zijn en voor een deel ook voor jouw veiligheid als publiek.
Maar wat betekenen organisatie-auto’s eigenlijk voor het publiek?

  • Auto met startnummer 000, (75 minuten voor de eerste deelnemer): controleert de bepijling van de klassementsproef.
  • KNAF ‘Safety Car’, (60 minuten voor de eerste deelnemer): controleert opbouw klassementsproef.
  • INFO-auto, (30 minuten voor de eerste deelnemer): informeert het publiek.
  • Auto met startnummer 00, (20 minuten voor de eerste deelnemer): laatste controle klassementsproef en baanposten.
  • Auto’s met ‘X’-startnummer, (10 minuten voor de eerste deelnemer): eerste auto’s welke op hoge snelheid over de proef rijden.
  • Auto met startnummer 0, (5 minuten voor de eerste deelnemer): rijdt op snelheid en waarschuwt publiek, hierna komt nr. 1.

Daarna volgt in principe elke minuut een deelnemer. Na de laatste deelnemer volgt nog de zogenoemde sluit-auto (ook wel finish-auto of sweeper-car genoemd).

  • sluit-auto, (Na laatste deelnemer): met groen zwaailicht om aan te geven dat de laatste snelle auto is gepasseerd.

Tussen de 00-auto en de sluit-auto rijden in principe alleen maar auto’s op hoge snelheid over de klassementsproef. Daarom is het belangrijk om te weten dat je in de periode tussen deze auto’s je alleen maar in de veilige zones achter het lint mag bevinden. Het is ronduit gevaarlijk om je op, of dicht langs de proef te begeven. Om dit extra te benadrukken zullen deze twee auto’s dit jaar met extra lichtsignalen gaan rijden.

Tot op het moment dat de sluit-auto is langsgekomen blijft het dus van belang dat je in de veilige zones blijft, ook al denk je zelf dat de laatste deelnemer is gepasseerd. Er kunnen altijd nog achterblijvers volgen.

Namens de organisatie van de Eurol Hellendoorn Rally wensen wij iedereen een spectaculair en vooral veilig rally-weekend toe.

 

 

 

 

 

 

ONZE LOCATIEPARTNER: