Via onderstaande links vindt u de Bijzondere Reglementen.

Eventuele wijzigingen zullen via het publicatiebord (Sportity) worden gepubliceerd.

Stichting Hellendoorn Rally

Bovenbergweg 5
7475 ST  Markelo